Przedsiębiorcy i instytucje

W ramach usług świadczenia usług podmiotom gospodarczym oraz instytucjom Kancelaria oferuje:

  • doradztwo prawne,
  • reprezentację przed sądami oraz organami administracji,
  • przygotowanie, analizę, negocjacje zawieranych umów,
  • udział w posiedzeniach organów spółek,
  • windykacje należności,
  • rozwiązywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy,
  • opracowanie regulaminów wewnątrzzakładowych, także w przypadku instytucji np. zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich.

Powyższe usługi mogą być świadczone także w ramach pakietów abonamentowych, dostosowanych do potrzeb Klienta.